T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                             29.04.2014

KONU:Meclis Toplantısı.

                               

                                                              

 

 

   

 

 

     Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı MAYIS Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.05.2014 Pazartesi günü saat 16:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

     Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   

 

 

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

                         

 

GÜNDEM 

--------------  

1.870 parselin 10 Yıllığına kiralanması için Encümen’e Yetki verilmesi,

2.Ek Gelir Tarifesi,

-İmar durum belgesi ve belge tasdik ücreti.

-Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti, Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yenileme ücreti. 

3.2013 Mali Yılı Kesin Hesabı,

4.Belediyemiz Norm Kadro Standartları Cetvelinin D-7’ye yükselmesi nedeniyle yeni kadroların ihdası, 

5.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K’da bulunan Uzun Sokak üzerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 

6. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K-II-b’de bulunan Uzun Sokak üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

7.Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

8.Kapanış.

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE