T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                                        25.06.2014

KONU:Meclis Toplantısı.

 

                                                                                        

          

 

 

Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı TEMMUZ Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.07.2014 Çarşamba günü saat 16:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

                         

 

GÜNDEM 

--------------  

1.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/97 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 488, 4900, 4901, 4365 ‘te kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

2.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/91 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 488, 4900, 4901, 4365 ‘te kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

3.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/98 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel:  6570, 6571 ‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı

4.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/92 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel:  6570, 6571‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

5.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/99 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 6094’ te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

6.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/100 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; 05/03/2014 tarih ve 2014/47 sayılı meclis kararıyla onaylanan Plan Notları Madde 17’ ye ek yapılması

7.Belediyemiz Meclisinin EYLÜL ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

8.Kapanış.

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE