T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                    05.08.2014

KONU:Meclis Toplantısı.

     

Belediyemiz Meclisi aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 13.08.2014 ÇARŞAMBA günü saat 16:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılacaktır.

 

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   

 

                                                                                                                                                     Dr. Ömer Faruk MUTAN

                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

                         

 

GÜNDEM 

--------------  

1.Çanakkale Valiliği, Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2a, parsel:4365 üzerinde yapılan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesi,

2.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

3.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c18a2a, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,

4.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

5.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c13c4d, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

6.Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, pafta:30K-IIIc, üzerinde bulunan parsellerde kamulaştırma kararı alınması hakkında görüşülmesi, 

7.Kepez Belediyesi Kent Konseyi Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

8.Kapanış.

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE