T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

27.08.2014

SAYI  :13074786-301-03/

KONU:Meclis Toplantısı.

 

 

Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı EYLÜL Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.09.2014 Çarşamba günü saat 16:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

                         

 

GÜNDEM 

--------------  

1.Çanakkale Valiliği İl Müftülüğü ’nün 12.08.2014 gün ve 60340149-250—1405 sayılı talep yazılarının görüşülmesi,

2.Kepez Kent Konseyi’nin yer tahsis talebinin görüşülmesi,

3.Kepez Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin görüşülmesi,

4.Sözleşmeli Personel İstihdamı,

5.Amatör Spor Kulüplerine yardım,

6.11.07.2014 gün ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığımın Belediye Gelirleri Kanunun 45. Seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi, 

7.Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/110 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIc, parsel:6353’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

8.Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/111 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c18b2b, Parsel:5967‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

9.Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/112 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2, Parsel:3166-3167‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

10.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/114 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K, Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

11.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/115 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16C18B2A, Parsel:2538’te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

12.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/116 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 

13.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/117 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c13c4d, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

14.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

15.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:12, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

16.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6351’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

17.Belediyemiz Meclisinin EKİM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

18.Kapanış.

DAĞITIM

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE