T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

SAYI  :13074786-301-03/

27.10.2014

KONU:Meclis Toplantısı.

 

     Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı KASIM Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.11.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

     Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

 

                         

GÜNDEM 

--------------  

1.2015 Mali Yılı Bütçesi,

2.2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi,

3.60 ay vadeli 5.000.000,00-TL tutarında açık kredi alınması ve kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi, 

4.Şehir İçi Nakliyat Yönetmeliği hakkında görüşülmesi, 

5.Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Şelale Park içindeki kamu alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi,

6. Memurlar ile ilgili toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi,

7.Belediyemiz Meclisinin 01.10.2014 gün ve 2014/146 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan 16.ve 23.maddeler üzerinde değişiklik yapılması,

8.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:3, parsel:1642-3844’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı, 

9.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu, 

10. Belediyemiz Meclisinin ARALIK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

11.Kapanış.

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE