T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                      27.11.2014

KONU:Meclis Toplantısı.

Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı ARALIK Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.12.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

Musa GÖKDENİZ

Belediye Başkan V.

GÜNDEM

--------------  

1.Sosyal Demokrat Belediyeler Birliğine Üye olunması,

2.Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi,

3.Sözleşmeli Personellerin ücretleri hakkında görüşülmesi, 

4.Geçici İşçi Vizeleri hakkında görüşülmesi, 

5.Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/162 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:13, parsel:1642-3844’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

6.Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/163 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu,

7.Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/169 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:6771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

8.Belediyemiz Meclisinin OCAK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

9.Kapanış.

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE