T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                                                                        29.12.2014

KONU:Meclis Toplantısı.

 

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı OCAK Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.01.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

 

                         

GÜNDEM 

--------------  

1.Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

2.Meclis Tatil Ayının belirlenmesi,

3.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/ 186 Sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Su İndirimi hakkında görüşülmesi,

4.2538 parselin üst kullanımı hakkında görüşülmesi,

5.Asfalt Plenti devri hakkında görüşülmesi,

6.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/192 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

7.  Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/193 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı,

8.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/194 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:16-17, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

9.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/195 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:16-17, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

10.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/191 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6150’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

11.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/188 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu,

12.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/189 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı,

13.Belediyemiz Meclisinin ŞUBAT ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

14.Kapanış.

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE     

 

29.12.2014 A.DUMAN

29.12.2014 Y.ÜZDEN