T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

SAYI: 13074786-301-03/30.01.2015

KONU: Meclis Toplantısı

 

                               

 

 

Sayın ……………………………

Meclis Üyesi

 

      

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı ŞUBAT Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.02.2015 çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

 

                         

GÜNDEM 

--------------  

1.Kayısı Festivali ve Sünnet Şöleni tarihlerinin belirlenmesi,

2.Kadro Derece Değişikliği, 

3. Kepez Belediyesi Disiplin Amirliği Yönetmeliğinin Görüşülmesi,  

4.Zabıta ve İtfaiye Personelinin Maktu Mesai Ücretinin tespiti,

5.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 29K-2b ve 29K-2c imar paftalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,

6.Sayısal Halihazır Harita Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi,

7.Belediyemiz Boğazkent Mahallesi Pafta 15-16-17 parsel 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı,

      8. Belediyemiz Boğazkent Mahallesi Pafta 15-16-17 parsel 3031-2328-2043-3030-2123-     3617-4292-3032-6046 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,

9.  Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı

10.  Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

11.  Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 6, parsel 983 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

12.  Belediyemiz Hamidiye Mahallesi pafta H16c14d4c/4d parsel 6562 kayıtlı alan üzerinde 1/5000 ölçekli  Nazım İmar plan tadilatı

13.  Belediyemiz Hamidiye Mahallesi pafta H16c14d4c/4d parsel 6562 kayıtlı alan üzerinde 1/1000 ölçekli  uygulama İmar plan tadilatı

14.  Belediyemiz Boğazkent Mahallesi  pafta 15 parsel 6783 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

15.  Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta :H16c19a1a parsel 4512 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

16.  Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 3 parsel 58-59 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

17.  Belediyemiz Çınarlı Köyü 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu

18. İçişleri Bakanlığının 23.01.2015 gün ve 1786 sayılı görüş yazılarının değerlendirilmesi,

19. Belediyemiz Meclisinin Mart 2015 ayında yapacağı olağan toplantısının gün tespiti.

Kapanış.