T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                                            26.02.2015

KONU:Meclis Toplantısı.

                                                        

     Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı MART Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.03.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

     Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

 

Yüksel ÖZDEMİR

Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM 

-----------------  

1.Kadro Derece Değişikliği,

2.Belediyemiz Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/34 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c14d4c/4d, parsel:6562’i kapsayan alanda bulunan taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Plan Tadilatı ve İlave Nazım İmar Planı,

3.  Belediyemiz Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/35 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c14d4c/4d, parsel:6562’i kapsayan alanda bulunan taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ve İlave Uygulama İmar Planı,

4.Belediyemiz Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/43 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:4881’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

5.Belediyemiz Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/33 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:6, parsel:983’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

6.Belediyemiz Meclisinin NİSAN ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

7.Kapanış.

 DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE