T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                                          01.04.2015

KONU:Meclis Toplantısı.

         

 

 

  

      

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı NİSAN Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.04.2015 Pazartesi günü saat 13:30’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

 

                         

 GÜNDEM 

-----------------  

1.Faaliyet Raporu görüşmeleri,

2.Encümen Üyelikleri Seçimi,

3.Plan ve Bütçe Komisyon Üye Seçimi,

4.İmar Komisyonu Üye Seçimi,

5.23 Nisan ve 19 Mayıs’ta yarışma düzenlenmesi görüşmeleri,

6. Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/52 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:15-16-17, Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4291-3032-6759-6760’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Tadilatı,

7.Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/52 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:15-16-17, Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4291-3032-6759-6760’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Tadilatı,

8.Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/54 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 16, Parsel: 2809’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı,

9.Beldemiz Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

10.Beldemiz Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

11.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c19a1b, Parsel: 6666-6668-6669’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ve Plan Notları,

12.Belediyemiz Meclisinin MAYIS ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

13.Kapanış.

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE