T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                                           30.04.2015

KONU:Meclis Toplantısı. 

         

 

 

      

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı MAYIS Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.05.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

 

                         

 GÜNDEM 

-----------------  

1.2014 Yılı Kesin Hesabı,

2.Kefalet Yetkisi verilmesi,

3.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/64 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

4.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/65 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

5.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/69 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

6.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/70 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

7.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/71 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

8.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/72 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

9.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/66 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a1b, Parsel: 6666-6668-6669’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

10.Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

11.Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

12.Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait belediyemiz sınırları içinde beş adet trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

13.Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c13a1b, Parsel: 5956’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

14.Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2c, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

15.Belediyemiz Meclisinin HAZİRAN ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

16.Kapanış.

 DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE