T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  :13074786-301-03/

27.05.2015

KONU:Meclis Toplantısı.

         

 

 

  

      

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı HAZİRAN Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.06.2015 Salı günü saat 15:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

 

                         

 GÜNDEM 

-----------------  

1.Kadro Derece Değişikliği,

2.Mezar Yeri Ücreti,

3.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/78 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı 

4.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/79 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 

5.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/86 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c13a1b, Parsel: 5956’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

6.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/87 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2c, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

7.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/89 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 5439’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

8.Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Selvi Sokak isimli sokağın, Kayısı Sokak olarak değişikliği

9.Belediyemiz Meclisi’nin AĞUSTOS ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

10.Kapanış.

 

 

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE