T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                    31.07.2015

KONU:Meclis Toplantısı.

         

 

 

   

      

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı AĞUSTOS Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.08.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

                         

 GÜNDEM 

-----------------  

1.2015 Yılı Ek Gelir Tarifesi,

2.Destek Kursları Düzenleme Yönetmeliğinin görüşülmesi,

3.Kurs ürünleri satış merkezinin yer tahsisi hakkında görüşülmesi,

4.Doğa Kolejinin Çanakkale 4.Noterliğinde verdiği 27.05.2015 tarih ve 6712 Sayılı Taahhütnamede belirtilen okul kontenjanına Öğrenci belirleme komisyonunun tespiti,

5.960 TOKİ’de bulunan ASM hekimi için yer kiralama işlemleri ve ücretinin belirlenmesi için Belediye Başkanına ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,

6.Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği hakkında görüşülmesi,  

7.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/93 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

8.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/94 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

9.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/102 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-14d-4c, Parsel: 6492 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

10.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/103 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 3014‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

11.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/104 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 

12.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/105 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

13. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16C-18B-2D, Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

14.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16C-18B-2B,  Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

15.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18a-2d, parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,

16.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Derin Sitesinin kuzeyinde kalan sokağın isminin belirlenmesi hususunda görüşülmesi,

17.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Stadyumun kuzeyinde kalan alanda bulunan sokakların isimlerinin belirlenmesi hususunda görüşülmesi, 

18.Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c-19a-1a/ H16c-19a-1b, parsel:6711-6724’de kayıtlı alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

19.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

20.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29L – 1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

21.Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı EYLÜL ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

22.Kapanış.

 DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE