T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                            28.08.2015

KONU:Meclis Toplantısı.

         

 

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı EYLÜL Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.09.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

Hüsamettin ÜNVER

Belediye Başkanı V.

 GÜNDEM 

-----------------  

1.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/108 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen, 2015 Yılı Ek Gelir Tarifesi hususunun görüşülmesi,

2.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/109 sayılı Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonu’na havale edilen, Meslek Edinme Destek Kursları Düzenleme Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

3.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/113 sayılı Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonu’na havale edilen, Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/129 sayılı Meclis Kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na havale edilen, Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin isminin belirlenmesi görüşmeleri,

5.Sözleşmeli Memur Disiplin Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

6.Trafiğe kısıtlanacak yolların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/133 sayılı Meclis Kararı ile Ulaşım Komisyonu’na havale edilen, Kepez Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/124 sayılı Meclis Kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na havale edilen, Belediyemiz Stadyumun kuzeyinde kalan sokakların isimlerinin belirlenmesi,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/114 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

10.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/115 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ,

11.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/120 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2d, Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/121 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/132 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

14.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/122 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

15.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/125 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a1a/ H16c19a1b, Parsel: 6711-6724’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

16.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/126 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

17.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/127 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, 29L – 1D Pafta, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

18.Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:14 Parsel:6183’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

19.Belediyemiz Meclisi’nin 2015 Yılı EKİM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

20.Kapanış.

 DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE