T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                            22.09.2015

KONU:Meclis Toplantısı.

         

        

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı EKİM Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.10.2015 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

                         

 GÜNDEM 

-----------------  

1. Kepez Can Boğazda 1. Sanat-Sağlık Festivali hakkında görüşülmesi,

2. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 2015/139 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Sözleşmeli Memur Disiplin Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

3. Akıllı Su Sayaç Sistemi’ne geçiş hususunda Encümen’e ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,

4. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 2015/147 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

5. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 2015/148 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

6. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 2015/155 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen,  Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

7. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 2015/156 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen,  Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

8. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 2015/154 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen,  Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Hakan Gök Sokakta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

9. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 2015/152 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen,  Belediyemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:14, Parsel: 6183’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

10.Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 

11.Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı KASIM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

13.Kapanış.

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE