T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

SAYI  :13074786-301-03/

28.10.2015

KONU:Meclis Toplantısı.

                

 

Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı KASIM Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.11.2015 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

                         

 GÜNDEM 

-----------------  

1. 2016 Mali Yılı Bütçesi,

2. 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 

3. Akıllı Su Sayaç Sistemi’ne geçiş hususunda Encümen’e ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,

4. Tekirdağ İli, Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yapılan araç bağışı hakkında görüşülmesi,

5. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/162 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/163 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

7. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/164 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

8. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/165 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

9. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/168 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 

10.Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/169 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

11.Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/171 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2a, Parsel: 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

12.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Şenkartal 7. Sokak ile Fenerci Ahmet Sokağın birleştiği köşede bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

13.Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı ARALIK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

14.Kapanış.

 DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE