T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

SAYI  : 13074786-301-03/

27.11.2015

KONU: Meclis Toplantısı.

                

Belediyemiz Meclisi’nin 2015 Yılı ARALIK Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.12.2015 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

                         

GÜNDEM 

-----------------  

1. 2015 Yılı Ek Bütçe hususunun görüşülmesi,

2. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/159 sayılı kararı ile Festival Komitesi’ne sevk edilen, Kepez Can Boğazda 1. Sanat ve Sağlık Festivali hususunun görüşülmesi, 

3. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta13, parsel 1550’de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması hakkında görüşülmesi, 

4. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/178 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

5. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

6. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/180 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

7. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/181 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

8. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/187 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIa, Parsel: 1165’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

9. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 

10. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

11. Belediyemiz Meclisi’nin 2015 Yılı ARALIK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

12. Kapanış.

DAĞITIM

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE