T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

SAYI  : 13074786-301.03-443

31.12.2015

KONU: Meclis Toplantısı.

Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı OCAK Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.01.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM 

-----------------

1.  Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

2.  Meclis Tatil Ayının belirlenmesi,

3.  Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelleri hususunun görüşülmesi,

4.  Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

5.  Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi hususunun görüşülmesi

6.  Sözleşme yoluyla Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi’nin tek yöne düşürülmesi hususunun görüşülmesi,

8.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/196 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

9.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/197 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

10. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/198 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

11. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/199 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

12. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/201 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

13. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/202 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/207 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6742, 6745‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

15. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/208 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6741, 6744‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

16. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/209 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-3c-4c, H16c-3c-4d, Parsel: 6791‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

17. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/210 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1b, Parsel: 6712‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

18. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/211 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c-13c-3c, H16c-14d-4d, Parsel: 6783‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

19. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Seviyeli Kavşak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

20. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Seviyeli Kavşak amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

21. Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı ŞUBAT ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

22. Kapanış.

DAĞITIM

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE