T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

SAYI  : 13074786-301-03/

27.01.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

 

     Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı ŞUBAT Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.02.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

     Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

                               

GÜNDEM 

-----------------  

1.Belediyeniz 48. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin tarihinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

2.Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personelinin Maktu Ücretinin tespiti,

3.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/09 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

4.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

5.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave-Değişiklik Nazım İmar Planı,

6.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/12 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

7.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/24 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Elmalı Mevkii, Pafta:H16C18B1B, Parsel: 841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Elmalı Mevkii, Pafta:H16C18B1B, Parsel: 841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16C19A1A, Parsel: 4676, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4393, 4394’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

10.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:30L-4b, Parsel: 2496’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

11.Belediyemiz Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 2016/28 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:30L-4b, Parsel: 2496’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı MART ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

13.Kapanış.