T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

31.03.2016

SAYI  : 13074786-301-03/

KONU: Meclis Toplantısı.

        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı NİSAN Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.04.2016 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 GÜNDEM 

-----------------  

1.Faaliyet Raporu Görüşmeleri.

2.Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin Seçimi,

3.Kâtip Üye Seçimi,

4.Encümen Üye Seçimi,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi,

6.İmar Komisyonu Üye Seçimi,

7.Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi,

8.Belediyemiz, Çamlık Rekreasyon alanı içinde bulunan Sosyal Tesisin 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

9.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Er İbrahim AKKUŞ Caddesi ile Sahil Yolu Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Rekreasyon alanının 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

10.Belediyemize ait 17 DV 869 plakalı sepetli aracın, Geyikli Belediyesi'ne verilmesi hususunun görüşülmesi,

11.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/57 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/59 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571,  5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

14.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/60 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

15.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C, “Park” alanı üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

16.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/68 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-4C, “Park” alanı üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/69 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu caddesi ve Atatürk Caddesi üzerindeki işyerlerinin ön cephelerinin tente ile kapatılmasına ilişkin yönetmeliğin görüşülmesi,

18.Belediyemiz Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 2016/61-62 sayılı kararları ile kabul edilip askıya çıkarılan, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, pafta: H16C-14D-4D, Parsel: 4274’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz,

19.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

20. Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2a/H16c-19a-2b, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

21.Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

22.Kapanış.

DAĞITIM

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE