T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

SAYI  : 13074786-301-03/

29.04.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

                

     Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.05.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

     Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

                               

 GÜNDEM 

-----------------  

 

1.2015 Yılı Kesin Hesabı,

2.Kadro Derece Değişikliği,

3.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi'nin tek yöne düşürülmesi hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/86 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave-Değişiklik Nazım İmar Planı,

5.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/87 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

6.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/92 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19a, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

7.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/93 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2a/H16c-19a-2b, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

8.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/95 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

9.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

10.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2c, Parsel: 5771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Parsel: 2585’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı toplantı gün tespiti,

14.Kapanış.

DAĞITIM

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE