T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

SAYI  : 13074786-301-03/

02.06.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

 

        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.06.2016 Salı günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

 GÜNDEM 

-----------------  

1.Halkbankasından kredi alınması ve kullanılması için Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

2.Ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi,

3.Yeni kadroların ihdası hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz ve Mücavir alanı sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun görüşülmesi,

5.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/104 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/105 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 

7.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/111 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Parsel: 2785’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/112 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322, 4689, 4690’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/116 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Parsel: 340’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/117 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Çanakkale Valiliği Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 3574 sayılı yazısı ile Parsel: 6608’e yapılan itirazın görüşülmesi,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Temmuz ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

13.Kapanış.

 

DAĞITIM

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE