T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/

28.07.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

     Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.08.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM 

1.15 Temmuz dayanışma kampanyası hususunun görüşülmesi,

2.655. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Deste Büyük boy İkincisi Kepez Spor Güreşçisi Hasan ÖZDEMİR ’e ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

3.Hazine arazisi ya da özel mülkiyete ait boş arsa ve arazilerden temizlik ücreti alınması hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz ve Mücavir alanı sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun görüşülmesi,

5.Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Raporu hususunun görüşülmesi,

6.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/131 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi,

7.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/132 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/123 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/124 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

10.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/134 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4a, Ada: 127, Parsel: 5‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/135 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 196‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/137 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

15.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

16.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde Kamu Yararı hakkında görüşülmesi,

18.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4877’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

19.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4442’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

20.Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Eylül ayında yapacağı toplantı gün tespiti,

21.Kapanış.