T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/

26.08.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

 

Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.09.2016 Perşembe günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                  

GÜNDEM 

 

1.Belediyemiz ile Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü arasında düzenlenecek olan işbirliği protokolü hususunun görüşülmesi,

2.Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) hususunun görüşülmesi,

3.Belediyemiz “Bedelsiz Bisiklet Yönergesi” hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/142 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz sınırları içinde bulunan Hazine Arazisi ya da özel mülkiyete ait boş arsa ve arazilerden temizlik ücreti alınması hususunun görüşülmesi,

5.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/143 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu’na sevk edilen, Belediyemiz ve Mücavir Alanı sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun görüşülmesi,

6.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/161 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen, Belediyemiz plaj alanında bulunan karavanların talep üzerine yaz sezonu sonunda, kış aylarında da karavan alanında kalması ve Gelir Tarifesine eklenmek suretiyle ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/145 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planı” nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/146 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planı” nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/147 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

10.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/148 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

11.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/153 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/154 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

13.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/155 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/157 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4877’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

15.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/158 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4442’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

16.Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 2016/162 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 384, Parsel: 12 - 13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.14.07.2016 tarih, 8992 sayılı yazı Eki’nde bulunan, Kalabaklı Köyü İhtiyar Heyetinde alınan 30.06.2016 tarih ve 9 sayılı Köy İhtiyar Heyeti Kararının görüşülmesi,

18.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

19.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

20.Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Ekim ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti hususunun görüşülmesi,

21.Kapanış.