T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/

30.09.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

                

Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.10.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                  

 GÜNDEM 

 

1.Beldemiz Boğazkent Mahallesi 22. Sokak ile Ali Hoca Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

2.Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/166 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu’na sevk edilen, Belediyemiz “Bedelsiz Bisiklet Yönergesi” hususunun görüşülmesi,

3.Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/172 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

4.Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/173 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

5.Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 384, Parsel: 12 – 13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

6.Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/181 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

7.Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/182 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/187 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3L-IVD, Ada: 143, Parsel: 8 – 9’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan imar planlarına Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü’nün 22/09/2016 tarih 6270 sayılı yazısı ile itirazının görüşülmesi, 

10.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Parsel: 6052’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti hususunun görüşülmesi,

12.Kapanış.