T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

Belediyemiz Meclisinin (2013 Yılı ARALIK Ayı Meclis Toplantısı) 04.12.2013 ÇARŞAMBA GÜN, 15.00 SAATLİ

TOPLANTI GÜNDEMİ 

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği,
 2. Norm Kadro Cetvelindeki 7.dereceli Şef kadrosunun 4.dereceli şef kadrosu ile değiştirilmesi,
 3. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/245 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:1651’de 04.01.2011 tarih ve 2011/14 sayılı pafta:15, parsel:2247’de 05.11.2009 gün ve 2009/120 sayılı meclis kararları üzerinde sehven yapılan hataların düzeltilmesi,
 4. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/246 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri, Pafta:29K, 29L ve 30K üzerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu,
 5. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/247 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, Parsel:6002’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 6. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/248 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:14, Parsel:2620’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 7. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/255 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Çınarlı Mevkii Pafta:3, Parsel: 272-274-1677’ de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı,
 8. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/256 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Çınarlı Mevkii Mahallesi, Pafta:3, Parsel:272-274-1677’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,
 9. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/259 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi Pafta: H16c14d4d, Parsel: 4276’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 10. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/258 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c14d4a, Parsel:5310-5311-5312‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 11. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/257 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, Parsel:381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 12. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/251 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2-3, Parsel:2423-2424‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 13. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/260 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2d, Parsel:6054‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 14. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/252 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, Parsel:3612-3613-3614‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 15. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/253 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:7-9, Parsel:1037-1038‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 16. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/261 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:15, Parsel:2254‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 17. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/254 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:15, Parsel:2252‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 18. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/249 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, Parsel:93‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 19. Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/242 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:3, Parsel:2412-2413‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 20. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18a2a, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 21. Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:12, parsel:1192’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 22. Yeni açılan sokaklara isim verilmesi, 
 23. Belediyemiz Meclisinin 2014 OCAK Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti
 24. Kapanış

 

İsmail UYANIK

Belediye Başkan A.

Belediye Başkan Vekili