T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                 28.10.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı KASIM Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.11.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim. 

                                                                        

 GÜNDEM

----------------- 

1.      2017 Mali Yılı Bütçesi,

2.      2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi,

3.      Beldemiz Hamidiye Mahallesinde Bayır Sokak ile Vatan Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

4.      Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/189 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi 22. Sokak ile Ali Hoca Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

5.      Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/191 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6.      Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/192 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sek edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

7.      Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/200 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine itirazın görüşülmesi,

8.      Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/201 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Parsel: 6908’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/202 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

10.  Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/203 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

11.  Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Aralık ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

12.  Kapanış.

DAĞITIM

 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE