T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                           02.12.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı ARALIK Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.12.2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim. 

                                                                        

 GÜNDEM

-----------------

1.      Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Caddesi üzerinde, SGK’nın yanında bulunan “Park Alanı”na isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

2.      Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 11, Parsel: 6639’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

3.      A Tip Muayene Kuruluşu ile protokol düzenlenmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

4.      Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 gün ve 2016/218-219 sayılı kararları ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliklerinin 07.11.2016 gün ve 12960 sayılı dilekçe ile gündemden çekilmesi hususunun görüşülmesi,

5.      Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/218 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 315, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

6.      Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/219 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVd, Ada: 315, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

7.      Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/209 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,

8.      Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/210 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

9.      Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/213 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü mücavir alanında bulunan, Pafta: H16C-18d-4b, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

10.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/214 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü mücavir alanında bulunan, Pafta: H16C-18d-4b, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

11.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/216 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2a, Ada: 197, Parsel: 4-5’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/217 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 203, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/220 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 321, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

14.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/221 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVd, Ada: 321, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

15.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/222 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Ada: 460, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

16.  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/223 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1d, Parsel: 280-281-2452-4269’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.  Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

18.  Kapanış.

DAĞITIM

 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE