T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                 30.12.2016

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı OCAK Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.01.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim. 

                                                                        

 GÜNDEM

----------------- 

1.      Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

2.      Meclis Tatil ayının belirlenmesi,

3.      Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelleri hususunun görüşülmesi,

4.      Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

5.      Meclis Üyeleri Huzur Hakkının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

6.      Sözleşme yoluyla Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7.      Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 2697,2698,2699 parsellerin kuzeyinde (deniz tarafında) bulunan Rekreasyon alanının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

8.      Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/234 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/235 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

10.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/242 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Ada: 460, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/243 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1d, Parsel: 280, 281, 2452, 4269’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/229 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2a / 30K-3D, Parsel: 6639‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/249 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 322, Parsel:12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

14.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/250 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Ada: 322, Parsel:12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

15.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/251 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 119, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

16.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/252 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 119, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/253 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 144, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.

18.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/254 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 144, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

19.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/255 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 295, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

20.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/256 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 295, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

21.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/257 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 302, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

22.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/258 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 302, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

23.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/259 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 315, Parsel: 9’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

24.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/260 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 315, Parsel: 9’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

25.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/261 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 109, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

26.  Belediyemiz Meclisi’nin 07.12.2016 gün ve 2016/262 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4D, Ada: 109, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

27.  Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

28.  Kapanış.