T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                 27.01.2017

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı ŞUBAT Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.02.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim. 

                                                                        

 GÜNDEM

----------------- 

1.      Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan ve bu yıl 49.su düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ve Kayısı Festivali Sünnet Şöleni'nin tarihlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

2.      Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Maktu ücretinin tespiti hakkında görüşülmesi,

3.      Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde ile Sahil Caddesinin kesiştiği köşede bulunan Engelli Park Alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

4.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/09 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

5.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/10 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

6.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/29 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2D, Ada: 409, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

7.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/30 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 127, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

8.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/31 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Park Alanı Üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/32 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Park Alanı Üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/33 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-1D, Ada: 549, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/34 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2B, Ada: 186, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/35 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

13.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/36 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4B, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14.  Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 29L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

15.  Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C14D4D, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

16.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

18.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1-2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

19.  Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Mart Ayında yapacağı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi,

20.  Kapanış.