T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                 27.02.2017

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı MART Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.03.2017 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim. 

 

GÜNDEM:

1.      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için tertiplenecek yarışmalarda verilecek ödüllerin belirlenmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

2.      Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/246 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Aydoğan Paradise Evleri'nin arkası, Zeytin Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Çanakkale Huzurevi Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

3.      Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/247 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Kepez Atatürk İlkokulu Hatıra Ormanı"  isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

4.      Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/248 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri ile Aydoğan Paradise Evleri'nin arasında bulunan alana verilen "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

5.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/41 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/42 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

7.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/51 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 29L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

8.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/52 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C14D4D, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/53 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/54 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/55 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1-2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

13.  Kapanış.