T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                 30.03.2017

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Nisan Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.04.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim. 

 

GÜNDEM:

1.      2016 Yılı Faaliyet Raporu Görüşmeleri,

2.      Encümen Üyelikleri Seçimi,

3.      İmar Komisyonu Üye Seçimi,

4.      Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi,

5.      Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi,

6.      Mehteran Takımı'nın yurtdışı görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

7.      Belediyemiz ile AKUT Arama ve Kurtarma Derneği arasında yapılan işbirliği protokolü hususunun görüşülmesi,

8.      Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/64 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/65 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/72 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/73 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 392, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/74 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A, Ada: 0, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

14.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/75 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2B, Ada: 0, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

15.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 178, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

16.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

17.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

18.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

 

19.  Kapanış.