T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                 28.04.2017

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.05.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim. 

 

GÜNDEM:

1.     Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi,

2.     Beldemizde, 10-11-12-13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılması talep edilen, "Bilim, Kültür ve Sanat'ta Güzeli Arayış Kongresi" hususunun görüşülmesi,

3.     Belediyemiz Halk Oyunları Kursiyerlerinin, 12-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapacağı yurtdışı gezisi hususunun görüşülmesi,

4.     Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde'de bulunan Park Alanı'na isim verilmesi hususunun görüşülmesi

5.     Beldemiz sınırları içerisinde bulunan, ismi olmayan sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

6.     Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/86 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

7.     Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/87 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilenBeldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

8.     Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/92 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 178, Parsel: 7-8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.     Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/93 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

10.Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/94 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

 

12.Kapanış.