T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                                 29.06.2017

KONU: Meclis Toplantısı.

                                           

            Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.07.2017 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

GÜNDEM:

1.      Kepez Belediyesi Kayısı Festivali 2. Geleneksel Satranç Turnuvası hususunun görüşülmesi,

2.      Belediyemiz sınırları içerisindeki otobüs duraklarının 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümen'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

3.      Ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi,

4.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/100 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. sokakta bulunan Park Alanı'na isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

5.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/101 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz snırları içerisinde bulunan, ismi olmayan sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

6.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/102 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

7.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/103 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

8.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/105 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/111 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 128, Parsel:8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/112 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 545, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

12.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, H16C-14d,4d üzerinde "Park Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.  Beldemiz Hamidiye Mahallesinde, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 460, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

15.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

 

16.  Kapanış.