T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  : 13074786-301-03/                                                                                                          29.06.2017

KONU: Meclis Toplantısı.

                                            

            Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Ağustos Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.08.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.  

 

GÜNDEM:

1.      656. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde dereceye giren Samet ÖZDEMİR ve Emre AYYILDIZ pehlivanlara ve güreş hocası Mehmet PEHLİVAN'a ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

2.      Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

 

3.      3 Nolu 960 TOKİ Taksi Durağı araç sayısının artırılması hususunun görüşülmesi,

 

4.      Grup Merkezi Ayar Memurluğu'na bağlanma hususunun görüşülmesi,

 

5.      Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 19.07.2017 tarih ve 10216 sayılı yazısının görüşülmesi,

6.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/119 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

7.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/120 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

 

8.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/122 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/125 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/126 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

12.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/127 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Ada: 460, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

13.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/131 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Ada: 171, Parsel: 10, 11’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

14.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/132 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVA, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

15.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/133 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 459, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

16.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/134 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

17.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/135 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIB/ 30K-IIIC, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

18.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

19.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/137 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: 29L-ID, Ada: 554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

20.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/138 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

21.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/139 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

22.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği

 

23.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

24.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29L-Id, üzerinde üst geçit amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

25.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

 

 

26.  Kapanış.