T.C.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Sayı : 13074786-301.01-4597

Konu: Meclis Toplantısı.                                                                                                                                                    25.08.2017

 

 

 

BAŞKANLIK

Kepez/ÇANAKKALE

 

 

Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

 

GÜNDEM:

 

1.Cankız ORHAN’a ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

2.Belediyemiz Şirketi olan Kepez Hizmet Grupları A.Ş.’nin Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.’de bulunan % 2’lik hissenin satışı hususunun görüşülmesi,

 

3.Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliği’nin hazırlanması ve Sosyal Konut Tahsisi Komisyonu oluşturulması hususunun görüşülmesi,

 

4.Ticari Taksi Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

 

5.Nakliyat araçları yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

 

6.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/146 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-2c, parsel:563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

7.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/147 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-2c, parsel:563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

 

8.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/148 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D, ada:533, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

9.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/149 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D-4C, ada:533, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

10.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/150 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

11.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/159 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:29L-ID, ada:554, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

12.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/162 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-19A-2C/2D, ada:0, parsel:6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

13.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/163 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-19A-2C/2D, ada:0, parsel:6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

14.Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/168 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIb, ada:166, parsel:11- 12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

15.Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim Ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

 

16.Kapanış.

 

 

 

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

 

Dağıtım:

Yüksel ÖZDEMİR Erhan BEKTAŞ Hüsamettin ÜNVER İnci PEHLİVAN Musa GÖKDENİZ Ali AYGÜN

Mehmet NAİR Nermin ERDOĞAN Emin  BACAK Ozan TOPSOY Halil UYANIK