T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                     30.12.2013

KONU:Meclis Toplantısı.

                               

 

Belediye Meclisimiz 2014 Yılı OCAK Ayı Meclis toplantısını aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.01.2014 PAZARTESİ günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

İlanen duyulur.   

 

                                                            Dr. Ömer Faruk MUTAN

                                     Belediye Başkanı

         

GÜNDEM 

--------------  

 1. Sosyal Yardım Komisyon oluşturulması,
 2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle Belediyemizce Şiir, Fotoğraf, Resim, Kompozisyon dalında yarışma düzenlenmesi,
 3. Belediyemiz 2014 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi,
 4. Denetim Komisyonu Oluşturulması,
 5. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması,
 6. İşçi Vize,
 7. Norm Kadro Derece Değişikliği,
 8. Belediyemiz  Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/271 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:1651’de 04.01.2011 tarih ve 2011/14 sayılı, pafta:15, parsel:2247’de 05.11.2009 tarih ve 2009/120 sayılı meclis kararları üzerinde sehven yapılan hataların düzeltilmesi,  
 9. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/273 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, parsel:6002’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı,
 10. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/279 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, Parsel:381’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 11. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/281 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2d, Parsel:6054’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 12. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/284 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi Pafta:15, Parsel: 2254’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 13. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/285 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:15, Parsel:2252’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 14. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/286 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:1, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 15. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/288 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:H16c18a2a, Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 16. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/289 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:12, Parsel:1192‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 17. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/294 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:21-22, Parsel:3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,
 18. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/295 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:21-22, Parsel:3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 19. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/296 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:1, Parsel:383‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 20. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/297 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:H16c19a2a-H16c19a2d, Parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı,
 21. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/298 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:H16c19a2a-H16c19a2d, Parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan ve Plan Notları,
 22. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/293 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi çatı eğiminde bulunan yüzde oran değişikliği,
 23. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/299 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,
 24. Belediyemiz Meclisinin 2014 ŞUBAT Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,
 25. Kapanış.

 

 

 DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE