T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 02.05.2013

TOPLANTIDÖNEMİ:MAYIS 2013

TOPLANTI GÜNÜ    : Perşembe

 

2013 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2013 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR. 

 

2013/99  Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 13 (ONÜÇ) adet önergelerin  gündeme  alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

2013/100  2012 Mali Yılı Kesin Hesabı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesine istinaden, oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/102  Beldemiz Boğazkent Mahallesi 6.Cadde ile Şehit Öğretmen Nuriye Ak Caddesinin kesiştiği noktanın Sahil Yolu Caddesi tarafında kalan Akasya Piknik alanının giriş ücretinin masa başına 5,00-TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.

 

2013/103 pafta:H16c-13c-4c ve H16c-18b-1b, parsel:870’de yapılan binaya Turhan MİLDON isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/104  pafta:1, parsel:378-379’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi.

 

2013/105 pafta:1, parsel:2917’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi.

 

2013/106  pafta:2, parsel:3820’de  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2013/107  pafta:2-3, parsel:3535’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2013/108  pafta:3, parsel:3719’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2013/109  pafta:21, parsel:2139’da 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2013/110  pafta:21, parsel:2139’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2013/111  pafta:H16c-18b-2b, parsel:5480’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi.

 

2013/112  pafta:H16c-18b-2b, parsel:6646’da  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2013/113  2013 TEMMUZ ayında yapacağı toplantının 03.07.2013 Çarşamba günü saat 16:00’da yapılması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

2013/114 önerge pafta:1, parsel:425’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

2013/115 önerge pafta:2, parsel:2733’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

2013/116 önerge pafta:14, parsel:3565-3566-3567-3568-3569-3570-4616-4617-4618-4619-4794-4795-4796-4797-4558-4559-4560-4561-4562-4563’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/117 önerge pafta:H16c-14d-4d, parsel:5322-5323-5324-5325’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/118 önerge pafta:H16c-14d-4d, parsel:3145’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/119 önerge pafta:1, parsel:3758’de 3145’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/120 önerge pafta:H16c-18c-1a, parsel:3218-3100-3101-3102’de 3145’de hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/121 önerge pafta:H16c-18c-1a, parsel:3218-3100-3101-31023145’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/122 önerge pafta:H16c-18b-4c, parsel:3120’de hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/123 önerge pafta:14, parsel:151’de kayıtlı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin ‘h’ bendi uyarınca kamulaştırılmasına ve Belediye Başkanı Ömer faruk MUTAN’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/124 önerge 03.04.2013 gün ve 2013/81 sayılı Meclis Kararına Sn MAhil Mülkü GÜLCAN 1265 kayıt nolu dilekçesi ile itiraz etmiştir. İtiraz dilekçesinin reddi oy birliği ile kabul edildi.

2013/125 önerge 03.04.2013 gün ve 2013/79 sayılı Meclis Kararına Sn:İbrahim AYHAN 1291 kayıt nolu dilekçesi ile itiraz etmiştir. İtiraz dilekçesinin reddi oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/126 önerge 03.04.2013 gün ve 2013/79 sayılı Meclis Kararına Sn:Yusuf Kenan GÖZTEPELİ 1289 kayıt nolu dilekçesi ile itiraz etmiştir. İtiraz dilekçesinin reddi oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/127 önerge 03.04.2013 gün ve 2013/79 sayılı Meclis Kararına Sn:Hakan TOPÇU, Levent POLİS, Serdar COŞAR, M.Ali ÇİFTÇİ 1290  kayıt nolu dilekçesi ile itiraz etmişlerdir.İtiraz dilekçesinin reddi oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/128 önerge 03.04.2013 gün ve 2013/79 sayılı Meclis Kararına Sn:Nabi GÖK, Siyami GÖK, Sadi GÖK 1304 kayıt nolu dilekçesi ile itiraz etmişlerdir. İtiraz dilekçesinin reddi oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/129 önerge Belediyemiz tarafından yapılan faaliyetlerden Beldemiz halkını bilgilendirme amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin ‘a’ fıkrasına istinaden tanıcı bülten bastırılması, oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

BELEDİYE BAŞKANI                 MECLİS KATİBİ                  MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN             MUSA GÖKDENİZ              HÜSAMETTİN ÜNVER