T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 05.06.2013

TOPLANTIDÖNEMİ:HAZİRAN 2013

TOPLANTI GÜNÜ    : Çarşamba

 

2013 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2013 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR. 

 

2013/130  Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:489’da 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının gündeme  alınması oy birliği ile kabul edildi. 

2013/131  Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen yönetmelik taslağının inceleme komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

2013/132  III sayılı cetvelin (Dolu Kadro Değişikliği Cetveli) değişikliğinin, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin (ı) fıkrası ile değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

2013/133  pafta:H16c-13c-4c ve H16c-18b-1b, parsel:870’de yapılan binaya Turhan MİLDON isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

2013/134  pafta:1, parsel:3758’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/135  pafta:H16c-18b-4c, parsel:3120’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/136  pafta:2, parsel:2733’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/137 pafta:14, parsel:3565-3566-…………4797’nin bulunduğu adada 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan Tadilatı oy birliği ile kabul edildi. 

2013/138 pafta:1, parsel:425’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/139  pafta:H16c-14d-4d, parsel:5322-5323-5324-5325’de 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/140  pafta:H16c-14d-4d, parsel:3145’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/141  Pafta:H16c-18c, parsel:3100-3102-3218’de 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/142  Pafta:H16c-18c-1a, parsel:3100-3101-3102-3218’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/143 pafta:1, parsel:2917’de yapılan imar plan tadilatına  sn:Veli KARADUMAN’ın yapmış olduğu itiraz oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/144 önerge pafta:2, parsel:489’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi. 

2013/145 2013 TEMMUZ ayında yapacağı toplantının 03.07.2013 Çarşamba günü saat 16:00’da yapılması oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI                        MECLİS KATİBİ                   MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN                    MUSA GÖKDENİZ               HÜSAMETTİN ÜNVER