T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 04.09.2013

TOPLANTIDÖNEMİ: EYLÜL2013

TOPLANTI GÜNÜ    : Çarşamba

 

2013 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2013 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR. 

 

2013/165 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 13 (on üç) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2013/166  Belediyemiz bodrum katında yer alan nikah salonuna “Zübeyde Hanım Nikah Salonu” isminin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

2013/167 03.05.2012 gün ve 28636 sayılı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeni ile Belediyemiz Yönetmeliklerindeki özürlü birey ifadelerinin “Engelli Birey” ifadesi olarak değiştirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

2013/168  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2, Parsel:2445’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/169  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2, Parsel:41’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/170  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:21/4, Parsel:3076’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/171  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi. Pafta:2 Parsel:100’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı, oy birliği ile kabul edildi.

2013/172  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi. Pafta:H16C-18B-2B Parsel:4113-4114-4115-4116-4117’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/173  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi. Pafta:H16C-18B-2B Parsel:5888-5889’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/173  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi. Pafta:1Parsel:413-415’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli uygulama Nazım İmar Plan Tadilatı, oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/174  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:413-415’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/175  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:413-415’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/176 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:2917’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/177 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2c’de bulunan Kabatepe Sokak üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/178 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:3796’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2013/179 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:2456’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

2013/180 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:2965’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2013/181 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:3877-3880’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/182 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:94’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/183 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:6092’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/184 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:15, parsel:2214’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/185 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6134’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/186 Belediyemiz Meclisinin 03.07.2013 gün ve 2013/149 sayılı kararı ile İnceleme Komisyonu’na sevk edilen “Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik’in” komisyondan geldiği şekli ile kabul edilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi. 

2013/187 Belediyemiz Meclisinin 2013 EKİM Ayında yapacağı toplantının 02.10.2013 ÇARŞAMBA günü saat 16:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/188 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:30’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/189 Önerge pafta:H16c18d2b, parsel:3088’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/190 Önerge pafta:H16c14d4d, parsel:3950’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/191 Önerge pafta:H16c14d4c, parsel:6564’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/192 Önerge pafta:H16c18b2b, parsel:5481’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/193 Önerge pafta:h16c18b2b, parsel:6628-6629’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/194 Önerge pafta:3, parsel:64-71’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

2013/195 Önerge pafta:2, parsel:3166-3167’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/196 Önerge pafta:2, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/197 Önerge pafta:29K üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, 

İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 EKİM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/198 01.06.2013 Tarih ve 28664 sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre;

1.Bu plan notları, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmayan hususları kapsayacak şekilde, kentin mevcut şartları ve anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak hazırlanmıştır.

2.Serbest yapı düzeni olan adalarda; planlı tip imar yönetmeliği yapı düzenine bakılmaksızın adada ruhsatlı yapı olması halinde yeni yapılarda TAKS ve KAKS değerleri ruhsatlı yapılar emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilir.

3.Derinliği 10m.’den az olan yapıların adada ruhsatlı bina olması durumunda arka bahçe çekme mesafeleri emsal yapılara göre değerlendirilir.

4.Açık çıkmalar parsel sınırlarına 2m.’den fazla yaklaşmamak kaydı ile arka ve yan bahçe mesafelerine 1m. taşabilir.

5.Nisan 2009’dan sonra tadilatı gerçekleşmiş, askıya çıkmış, imar durumu almaya hak kazanmış aşağıda belirtilen parsellerin müktesep hakları korunacaktır.

6.Belediye Meclis Üyelerimizden Erhan BEKTAŞ’ın sözlü verdiği önergeye istinaden; Adada emsali bulunan yoldan 3m.çekmesi olan parsellerde 1m.kapalı çıkma yapılabilir.  

Oy çokluğu ile kabul edildi. 

2013/199 Dolu kadro Derece Değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin (ı) fıkrası ile yapılması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2013/200 Kiralama talebinde bulunan kurum tarafından konuya vakıf yetkililerin meclis üyelerimizi bilgilendirmesi amacıyla söz konusu önergenin 05 EYLÜL 2013 saat 14:00’de tekrar görüşülmesi, Oy birliği ile kabul edildi. 

2013/201 10 (on) yıllık tahsis süreli kiralama işleminin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce tarafımıza iletilen piyasa araştırması bedellerinin incelenmesi ve kiraya verilmesi ile ilgili Belediye Encümeninin yetkili kılınması; Oy birliği ile kabul edildi. 

 

BELEDİYE BAŞKANI                        MECLİS KATİBİ                   MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN                    MUSA GÖKDENİZ               HÜSAMETTİN ÜNVER