T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 02.10.2013

TOPLANTIDÖNEMİ: EKİM2013                                                                                                                        TOPLANTI GÜNÜ    : Çarşamba

 

2013 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2013 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2013/202 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 5(BEŞ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2013/203 Belediyemiz Norm Kadrosunda Dolu Olarak bulunan Evlendirme Memuru Kadrosunun, Tekniker Kadrosunun (III Sayılı Cetvel’in “Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin” değişikliğinin) 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin (ı) fıkrası ile yapılması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/204 6360 Sayılı on dört (14) ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi (27) ilçe kurulmasına dair kanunun bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davası kapsamında 12.09.2013 tarihinde yapılan toplantıda kanunun geçici 1’nci maddesinin 27’nci fıkrasının (bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeni ile 2464 sayılı kanunun 86’ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş, Harcamalara Katılma Payları Belediye Meclis Kararı ile alınmaya bilir.) iptaline ve diğer taleplerinin reddine karar verilmiştir. Bu nedenle 06.03.2013 gün ve 2013/47 sayılı Meclis Kararı Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca hükümsüz kalmış olup; 03.10.2013 tarihinden itibaren Yol Harcamalarına Katılım Payı alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/205 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:3796’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/206 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:2456’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/207 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:2965’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/208 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:3877-3880’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/209 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:94’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/210 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:h16c18b2b, parsel:6092’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/211 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2214’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/212 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:h16c14d4d, parsel:6134’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/213 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:30’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/214 Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:h16c18d1a-h16c18d2b, parsel:3082’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/215 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:h16c14d4d, parsel:3947-3948,-……,4777’nin bulunduğu adada kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/216 Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:h16c14c4c, parsel:6564’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

2013/217 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:h16c18b2b, parsel:5481’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/218 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:h16c18b2a, parsel:6628-6629’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/219 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:3, parsel:64-71’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/220 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3166-3167’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/221 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/222 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K2da bulunan adada kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/223 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:17, parsel:1697’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 KASIM ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/224 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:17, parsel:1699’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 KASIM ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/225 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:3, parsel:6317-6318’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 KASIM ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/226 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3170’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 KASIM ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/227 Belediyemiz Meclisinin 2013 KASIM ayında yapacağı toplantının 05.11.2013 SALI günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/228 Önerge pafta:3, parsel:2412-2413’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 KASIM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/229 Önerge Çınarlı Mevkii pafta:H16c18b4d, parsel:3091-3092-3118’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 KASIM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/230 Önerge Çınarlı Mevkii pafta:H16c18b4d, parsel:3091-3092-3118’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 KASIM ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/231 Görüşülmesine Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/202 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Belediyemiz Norm Kadrosunun 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun hale getirilerek bir (1) adet Avukat, bir (1) adet Tekniker, bir (1) adet Hizmetli, bir (1) adet Zabıta Amiri, bir (1) adet Zabıta Komiseri, beş (5) adet Zabıta Memuru kadrosunun tahsis edilerek Norm Kadroya eklenmesi;      Oy birliği ile kabul edildi.

2013/232 Görüşülmesine Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/202 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Belediyemiz Norm Kadrosunda boş olarak bulunan bir adet 3’ncü dereceli 11160 unvan kodlu “Su ve Kanal Müdürü” kadrosunun 11085 kodlu 3’ncü dereceli “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesi;      Oy birliği ile kabul edildi.

 

       BELEDİYE BAŞKANI                                    MECLİS KATİBİ                             MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN             MUSA GÖKDENİZ              HÜSAMETTİN ÜNVER