T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 05.11.2013

TOPLANTIDÖNEMİ:KASIM 2013                                                                                                                             TOPLANTI GÜNÜ    : Salı

 

 

2013 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2013 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2013/233 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 15(ONBEŞ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2013/234 Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine ve Meclisin 2.Oturumunda görüşülerek karara bağlanması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/235 Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine ve Meclisin 2.Oturumunda görüşülerek karara bağlanması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/236 Beldemiz Okullarınca tertiplenecek olan yarışmalarda Belediyemiz tarafından verilecek ödüllerin belirlenmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/237 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin hazırlanması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/238 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:17, parsel:1697’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/239 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:17, parsel:1699’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/240 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:3, parsel:6317-6318’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/241 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3170’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/242 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3170’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/243 Beldemiz Çınarlı Mevkii Mahallesi pafta:H16c18b4d, parsel:3091-3092-3118’de 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile red edildi. (red gerekçeleri kararlarda yazılı)

2013/244 Beldemiz Çınarlı Mevkii Mahallesi pafta:H16c18b4d, parsel:3091-3092-3118’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile red edildi.(red gerekçeleri kararlarda yazılı)

2013/245 04.11.2011 gün ve 2011/14 sayılı ve 05.11.2009 gün ve 2009/120 sayılı kararlarında yapılan sehven hataların düzeltilmesi için konunun tekrar imar komisyonuna sevk edilmesine ve karara bağlanmak üzere ARALIK 2013 ayında meclis gündemine alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

2013/246 Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri 29K-29L ve 30L paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

2013/247 Beldemiz Cumhuriyet Mahalleleri pafta:1, parsel:6002’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/248 Beldemiz Cumhuriyet Mahalleleri pafta:14, parsel:2620’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/249 Beldemiz Cumhuriyet Mahalleleri pafta:2, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/250 Belediyemiz Meclisinin 2013 ARALIK ayında yapacağı toplantının 04.12.2013 ÇARŞAMBA günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/251 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2-3, parsel:2423-2424’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/252 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:3612-3613-3614’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/253 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:7-9, parsel:1037-1038’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/254 Önerge Beldemiz Boğazken Mahallesi pafta:15, parsel:2252’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/255 Önerge Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:272-274-1677’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/256 Önerge Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:272-274-1677’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/257 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:381’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/258 Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c-14d-4a, parsel:5310-5313-5313’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. (5312 nolu parsel Belediyemiz Meclis Üyesi İsmail UYANIK’ın eşinin yeri olması sebebiyle söz konusu gündem maddesi görüşüldüğü sırada dışarı çıkmıştır.)

2013/259 Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c-14d-4d, parsel:4276’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.(önerge görüşüldüğü sırada Meclis Üyesi Emin BACAK dışarı çıkmıştır)

 

 

 

 

 

2013/260 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2d, parsel:6054’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.(önerge görüşüldüğü sırada Meclis Üyesi Emin BACAK dışarı çıkmıştır)

2013/261 Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2254’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2013 ARALIK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.(önerge görüşüldüğü sırada Meclis Üyesi Emin BACAK dışarı çıkmıştır)

2013/262 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3166-3167’yi kapsayan alana ait 02.10.2013 gün ve 2013/220 sayılı Meclis Kararına yapılan itiraz dilekçesi Oy birliği ile kabul edildi. (Önerge görüşüldüğü sırada Meclis Üyesi Emin BACAK dışarı çıkmıştır.)

2013/263 Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:30L’de bulunan alanda 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınmasına ve daha sonra Belediyemiz Meclisinde gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. (önerge görüşüldüğü sırada Meclis Üyesi Emin BACAK dışarı çıkmıştır.)

2013/264 Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:30L-IVa-30L-IVd’yi kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınmasına ve daha sonra Belediyemiz Meclisinde gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. (önerge görüşüldüğü sırada Meclis Üyesi Emin BACAK dışarı çıkmıştır.)

2013/265 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği için Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK ve Emin BACAK’tan oluşan komisyona sevk edilmesine ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2013 ARALIK ayında yapacağı toplantıda gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

 

BELEDİYE BAŞKANI                     MECLİS KATİBİ                    MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                  MUSA GÖKDENİZ                HÜSAMETTİN ÜNVER

 

 

 

 

 

07.11.2013 TARİHLİ 2.BİLEŞİM

 

2013/266 05.11.2013 gün ve 2013/234 Sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmiş olup, 2014 Mali Yılı Bütçesi, Oy birliği ile kabul edildi.

 

2013/267 Belediyemiz Meclisinin 05.11.2013 gün ve 2013/235 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiş olup, Komisyonun 06.11.2013 gün ve 2 sayılı kararına istinaden, 2014 Mali Yılı Gelir tarifesi Oy birliği ile kabul edildi .

 

 

 

         BELEDİYE BAŞKANI                                       MECLİS KATİBİ                               MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                  MUSA GÖKDENİZ                HÜSAMETTİN ÜNVER