T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 04.12.2013

TOPLANTIDÖNEMİ:ARALIK2013                                                                                                                         TOPLANTI GÜNÜ    : ÇARŞAMBA

 

2013 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2013 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2013/268 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 6 (ALTI) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2013/269 Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma, Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik komisyondan geldiği şekli kabulü, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/270 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan 1 adet 7.Dereceli Şef Kadrosunun 3.Dereceli Şef Kadrosu ile değiştirilmesi, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/271 04.11.2011 tarih ve 2011/14 sayılı ve 05.11.2009 tarih ve 2009/120 sayılı kararlar üzerinde sehven yapılmış olan hataların düzeltilmesi ile ilgili konu tekrar değerlendirilmek üzere imar komisyonunda kalması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/272 Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri pafta:29K-29L-30L paftalrı üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/273 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:6002’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının  tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonunda kalması Oy birliği ile kabul edildi.

2013/274 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:14, parsel:2620’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/275 Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:H16c-18b, parsel:272-274-1677’de 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/276 Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:h16c-18b-4c, parsel:272-274-167’de 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/277 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c-14d-4d, parsel:4276’da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/278 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4a, parsel:5310-5311-5312’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi. (5311 ve 5312 nolu parseller Belediyemiz Meclis Üyesi İsmail UYANIK’ın eşinin hissesi olması sebebiyle söz konusu gündem maddesi görüşüldüğü sırada dışarı çıkmıştır.)

2013/279 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:381’de 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonunda Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/280 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2-3, parsel:2423-2424’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy çokluğu ile kabul verildi.

2013/281 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2d, parsel:6054’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının tekrar değerlendirilmek üzerinde imar komisyonunda kalması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/282 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:3612-3613-3614’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/283 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:7-9, parsel:1037-1038’de kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/284 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2254’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonunda kalması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/285 Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2252’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonunda kalması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/286 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:3, parsel:2412-2413-3641’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan tadilatı, Oy çokluğu ile kabul edildi.

2013/287 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-1a, parsel:2538’de Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/288 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29k-1a, parsel:2538’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/289 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:12, parsel:1192’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/290 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan isimsiz sokaklara isim belirlenmesi,1.Sokak İsmi Olarak Sait Çamer Usta Sokak Oy birliği ile kabul edildi. 2.Sokak ismi olarak Faruk Tekin Sokak Oy birliği ile kabul edildi.

2013/291 Belediyemiz Meclisinin 2014 OCAK ayında yapacağı toplantının 06.01.2014 PAZARTESİ günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2013/292 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 1 (BİR) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2013/293 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi İhsan Şenkartal Caddesi No:93’de ikamet eden Arif AKÇAY 02.12.2013 tarih ve 3733 nolu dilekçesi ile %33 olan Cumhuriyet Mahallesi çatı eğiminin %45 olmasını talep etmektedir. Talep edilen konu Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/294 Önerge Beldemiz Hamidiye  Mahallesi pafta:21-22, parsel:3065-3066’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/295 Önerge Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:21-22, parsel:3065-3066’da  kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi

2013/296 Önerge Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:1, parsel:383’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK  ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/297 Önerge Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c-19a-2a, parsel:6381’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK  ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.  

2013/298 Önerge Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c-19a-2a, parsel:6381’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı  Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK  ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2013/299 Önerge Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahallelerini oluşturan paftalar bütünü üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 OCAK  ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

 

         BELEDİYE BAŞKANI                                      MECLİS KATİBİ                                 MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                  MUSA GÖKDENİZ                HÜSAMETTİN ÜNVER