T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 05.02.2014  

TOPLANTIDÖNEMİ:ŞUBAT 2014                                                TOPLANTI GÜNÜ    : ÇARŞAMBA

 

2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2014 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2014/30 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 7 (YEDİ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/31 Belediyemizce her yıl yapılmakta olan 1.sınıf Kepez Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 19 Mayıs 2014 Pazartesi günü, Geleneksel Kayısı festivali ve Sünnet Şenliğinin ise 21-22 Haziran 2014 Cumartesi - Pazar günlerinde yapılması,  Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/32 Belediyemizde görev yapan Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenen Maktu Çalışma ücretlerinin 27.12.2013 gün ve 28864 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan K cetveline istinaden brüt 221,00-TL olarak ödenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/33 Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahallelerinde bulunan;

1.Park: Cumhuriyet Mahallesi İnönü Cad.No:5 karşısı Yunus Emre Parkı;

1. Önerge Yunus Emre PARKI Belediyemiz Meclis Üyelerinden Serkan KALE’nin ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER, Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK, Emin BACAK, Okan SEZGİN, R.Bahadır YÜKSEL ve Bektaş UYANIK’ın KABUL oyları ile,

1.Önerge Oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyemiz Meclis Üyelerinden Serkan KALE’nin Meclis Gündemine sözlü olarak verdiği,

2. Önerge Esat ALTAN parkı olması, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Serkan KALE’nin KABUL oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER, Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK, Emin BACAK, Okan SEZGİN, R.Bahadır YÜKSEL ve Bektaş UYANIK’ın ÇEKİMSER oyları ile,

Oy çokluğu ile ÇEKİMSER kalınmış olup,

2. Park:Boğazkent Mahallesi Kahveci Hasan Sok.No:62-64 karşısı Koca Seyit Parkı,

 

Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/34 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:383’de kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/35 Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleri üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun incelemesinin devam etmesi sebebiyle imar komisyonunda kalması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

2014/36 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-13c3d, parsel:1258’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin h bendi uyarınca kamulaştırılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/37 Belediyemiz Meclisinin 2014 MART ayında yapacağı toplantının 05.03.2014 ÇARŞAMBA günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/38Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6634’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 MART ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2014/39 Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2256’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 MART ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2014/40 Önerge Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:16, parsel:5695’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 MART ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2014/41 Önerge Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a, parsel:4459’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı  Meclis Heyetince incelenmiş olup, İmar Komisyonuna sevki ve akabinde Belediye Meclisinin 2014 MART ayında gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi.

2014/42Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 05.02.2014 gün ve 2014/30 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, 08.09.2013 Gün ve 28759 sayılı planlı alanlar tip imar yönetmeliğine istinaden; genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmayan hususları kapsayacak şekilde, kentin mevcut şartları ve anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak hazırlanmıştır . Hazırlanan konunun İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 MART ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2014/43 Önerge 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden, 8750 unvan kodlu 1 adet 8.Dereceli Tekniker ve 8500 unvan kodlu 1 adet 1.Dereceli İnşaat Mühendisi kadrosunda tam zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılan Personel ücretlerinin aylık net 2.000,00-TL (ek ödemeler dahil) olarak belirlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2014/44 Önerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 04.02.2014 gün ve 2014/288 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemizce, hastanenin su faturalarına hizmet kurumu indiriminin uygulanması talep edilmektedir.

Belediyemizin 2014 Yılı Gelir Tarifesinde Madde-18’de düzenlenen Su Satış tarifesinin Resmi Daireler (1 m3) birim fiyatı 4,00-TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ait su faturalarına indirim uygulanması hakkındaki önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 MART ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;        Oy birliği ile kabul edildi.  05.02.2014

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KATİBİ       MECLİS KATİBİ

 

ÖMER FARUK MUTAN        MUSA GÖKDENİZ       HÜSAMETTİN ÜNVER