T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

 

 

SEÇİM DEVRESİ     : 29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ : 13.03.2014           

TOPLANTI DÖNEMİ:MART 2014 OLAĞANÜSTÜ                                   TOPLANTI GÜNÜ    :PERŞEMBE

 

 

 

2014 YILI MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2014 MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2014/56  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait tapunun pafta H16c18b2a, parsel: 5867-5875’ de kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılan kat karşılığı inşaatın 04.07.2012 tarih ve 2012/181 sayılı meclis kararıyla ileri etkili fesih yapılması için encümene yetki verilmiş, 18.07.2012 tarih ve 2012/95 sayılı encümen kararıyla, belediyemize ve yükleniciye dava açan ve yargılamaları devam eden 3. Kişileri mağdur etmemesi için ileri etkili fesih edilmesi kararı alınmıştır.

Bahse konu parsellerde yapılan bağımsız bölümler için  alınan meclis ve encümen kararı doğrultusunda yapılan anlaşma ve protokol çerçevesinde davacılar davalarından feragat ederek belediyemiz ile sulh olmuşlardır. Taraflarca hazırlanan anlaşma çerçevesinde;

 

1.      Pafta: H16c18b2a, Parsel: 5875, 2. Normal kat 7 nolu bağımsız bölümün 118.614,19 TL bedelle Ayşem Deniz AYDIN  ARI’ya,

2.      Pafta: H16c18b2a, Parsel: 5875’te zemin kat 3 nolu bağımsız bölümün 12.600,00 TL bedelle Bülent BİÇER’e

3.       Pafta: H16c18b2a, Parsel: 5867’de zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün 29.365,00 TL bedelle Sezai DALYAN’a

4.      Pafta: H16c18b2a, Parsel: 5867’de zemin kat 3 nolu bağımsız bölümün 35.673,24 TL’ye Oya ROSE’ye

5.      Pafta: H16c18b2a, Parsel: 5867’de zemin kat 4 nolu bağımsız bölümün 66.681,73 TL’ye Fatma AKTÜRK’e

6.      Pafta: H16c18b2a, Parsel: 5867’de 1. Normal kat 8 nolu bağımsız bölümün 50.586,14 TL’ye Haluk ONAT’a

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin /e bendine istinaden satılması ve tapu devirlerinin yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

BELEDİYE BAŞKANI                     MECLİS KATİBİ                MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                MUSA GÖKDENİZ            HÜSAMETTİN ÜNVER