T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ      :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ   :07.04.2014

TOPLANTIDÖNEMİ  :NİSAN 2014

TOPLANTI GÜNÜ     :SALI

 

 

2014 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2014 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2014/57 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Belediyemiz Meclis 1. Başkan Vekilliğine Yüksel ÖZDEMİR, 2.Başkan Vekilliğine Hüsamettin ÜNVER seçilmişlerdir. 

 

2014/58 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda Belediyemiz Katip Üyeliklere Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Ali AYGÜN, yedek üye olarak Musa GÖKDENİZ, ve Erhan BEKTAŞ seçilmişlerdir.

 

2014/59 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca, yapılan gizli oylama sonucunda, Belediyemiz Encümen Üyeliklerine Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet NAİR (5 OY),Erhan BEKTAŞ (9 OY) ve Musa GÖKDENİZ (9 OY) alarak Encümen Üyeliklerine Erhan BEKTAŞ ve Musa GÖKDENİZ seçilmişlerdir.

2014/60 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir - giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek üzere yapılan; gizli oylama sonucunda Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR (11 OY), Erhan BEKTAŞ(11 OY) ve Mehmet NAİR(11 OY) alarak ’in Denetim Komisyon Üyeleri olarak seçilmişlerdir . 

2014/61 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER ve Ozan TOPSOY’un seçilmeleri;

2014/62 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi uyarınca Belediyemiz İmar Komisyon Üyeliklerine Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN, Erhan BEKTAŞ, Emin BACAK’ın seçilmeleri;

2014/63 Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Komisyonu’nun Belediyemiz Meclis Üyelerinden Nermin ERDOĞAN (5 oy) İnci PEHLİVAN (7 oy), Yüksel ÖZDEMİR(8 oy) ve Musa GÖKDENİZ(10 oy) alarak en fazla oy alan İnci PEHLİVAN, Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ seçilmişlerdir.

 

2014/64 Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB)”nin 26.03.2014 gün ve 247 sayılı yazılarına istinaden, Doğal Üye Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN, asil üye olarak Belediyemiz Meclis Üyelerinden Emin BACAK (4 OY), Yüksel ÖZDEMİR(8 OY)olarak asil üyeliğe Yüksel ÖZDEMİR, yedek üye olarak Musa GÖKDENİZ (8 OY)’in seçilmişlerdir .

 

 

2014/65 Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği’nin 25.03.2014 gün ve M.10.6.MDB.0.10.2014-12 sayılı yazılarına istinaden, Doğal Üye Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN, asil üye olarak Belediyemiz Meclis Üyelerinden Mehmet NAİR (5 OY), Ali AYGÜN (7 OY) alarak asil üye olarak Ali AYGÜN, yedek üye olarak Yüksel ÖZDEMİR seçilmişlerdir . 

2014/66 Çanakkale Assos Truva Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliği Başkanlığının 04.04.2014 gün ve 23 sayılı yazılarına istinaden, Asil Üye olarak Belediyemiz Meclis Üyelerinden Nermin ERDOĞAN (5 OY), Erhan BEKTAŞ (7 OY) olarak asil üye olarak Erhan BEKTAŞ, yedek üye olarak Hüsamettin ÜNVER seçilmişlerdir.

 

ÖMER FARUK MUTAN                   İNCİ PEHLİVAN               ALİ AYGÜN

BELEDİYE BAŞKANI                      MECLİS KATİBİ               MECLİS KATİBİ 

 

 

 

2014/67 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Oy birliği ile kabul edildi. 

 

YÜKSEL ÖZDEMİR                              İNCİ PEHLİVAN                ALİ AYGÜN

MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ               MECLİS KATİBİ                MECLİS KATİBİ 

 

 

2014/68 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 6835 unvan kodlu 1 adet 7. Dereceli Şef Kadrosuna ataması Yılmaz ÜZDEN’in müktesebi 1. Derece olması sebebiyle, Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan 6835 unvan kodlu 1 adet 3. Dereceli şef kadrosuyla değiştirilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.     

 

2014/69 Belediyemiz Zabıta Amirliğinin talebi doğrultusunda Mesul Müdürlük Belgesi Düzenleme, Canlı Müzik İzin ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yenileme ücretlerinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Belediyemizin yapmış olduğu İmar Planları Onama Ücreti, İmar Plan değişikliği yapılan yerlere imar durum ücreti, Sosyal ve Teknik Altyapı Donatı ücreti ve Kat İrtifakı Onayı (Daire Başına) ücretlerinin belirlenerek 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi için incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine; Oy birliği ile kabul edildi .     

2014/70 Beldemiz Cumhuriyet Mahallelerinde parsel:5470,5856,5867,5875 ve 6570’de kayıtlı bulunan daire ve arsaların 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.     

 

 

 

 

 

2014/71 Cumhuriyet Mahallesi 29 K imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan Nazım İmar Plan tadilatının tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 MAYIS Ayında yapacağı toplantıda gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/72 Cumhuriyet Mahallesi 29 K-IIb imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan Uygulama İmar Plan tadilatının tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2014 MAYIS Ayında yapacağı toplantıda gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. 

2014/73 Belediyemiz Meclisinin 2014 MAYIS ayında yapacağı toplantının 05.05.2014 PAZARTESİ günü saat 16:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

ÖMER FARUK MUTAN                       İNCİ PEHLİVAN                 ALİ AYGÜN 

BELEDİYE BAŞKAN I                         MECLİS KATİBİ                 MECLİS KATİBİ