T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ:05.11.2014

TOPLANTIDÖNEMİ:EYLÜL 2014 OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ   :ÇARŞAMBA

19.11.2014 2.BİLEŞİM

2014/171 5393 Sayılı  Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden tetkik ve denkleştirmek üzere Başkanlık Makamına sunulan ve Başkanlık Makamınca gerekli inceleme yapıldıktan ve gelir ve giderlerin denkliği sağlandıktan sonra Belediye Meclisine havale edilen, Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi Belediye Meclisimizin 05.11.2014 tarih ve 2014/155 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmiş olup Komisyonun 12.11.2014 tarih ve 3 nolu kararına istinaden,

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi Belediye Meclisimiz tarafından 19.11.2014 tarihli toplantısında gerekli tetkik ve incelemeleri yaparak, aşağıdaki şekilde bütçe tekniğine uygun ve hesapların denk bir şekilde yapıldığı görülmüştür. 

GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİ İTİBARİYLE:

---------------

1-Vergi Gelirleri (01)…………………………………………………………………………3.657.000,00-

2-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)…………………….................………….5.145.000,00-

3-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler(04)  .................................. 585.000,00-

4-Diğer Gelirler (05)………………………………………………………………………… 9.833.000,00-

5-Sermaye Gelirleri (06)…………………………………………………….....………. 1.900.000,00-

TOPLAM :.............................................................................     21.120.000,00-TL gelir tahmini yapılmış,

GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİ İTİBARİYLE: 

---------------

1-Genel Kamu Hizmetleri (01)……………………………………………. 6.632.100,00- 

2-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (03)…...............……….   599.900,00-

3-Ekonomik İşler ve Hizmetler (04)…………………………........…. 2.271.400,00-

4-Çevre Koruma Hizmetleri (05)……………………………...…..……. 5.281.600,00-

5-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (06)………..............……. 6.270.000,00-

6-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (08)…………….................    30.000,00-

7-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri(10).................... 35.000,00-

TOPLAM : ....................................................................21.120.000,00-TL den oluşmakta 

 

 olup, Gelir Bütçesi (Vergi Gelirleri)-Oy birliği kabul edildi.

Gelir Bütçesi(Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri)- Oy birliği kabul edildi.

Gelir Bütçesi(Alınan Bağış ve Yard.ile Özel Gel)- Oy birliği ile kabul edildi.

Gelir Bütçesi (Diğer Gelirler)- Oy birliği ile kabul edildi.

Gelir Bütçesi (Sermaye Gelirleri)- Oy birliği ile kabul edildi. 

Gider Bütçesi (Genel Kamu Hizmetleri)-Oybirliği ile kabul edildi.

Gider Bütçesi (Kamu Düzeni ve Güv.Hizm.)-Oybirliği ile kabul edildi.

Gider Bütçesi (Ekonomik İşler ve Hizmetler)-Oy birliği ile kabul edildi. 

Gider Bütçesi (Çevre Koruma Hizmetleri)-Oybirliği ile kabul edildi. 

Gider Bütçesi (İskan ve Toplum Refahı Hizm.)-Oy birliği ile kabul edildi.

Gider Bütçesi (Dinlenme Kültür ve Din Hizm.)-Oy birliği ile kabul edildi.

Gider Bütçesi(Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard.Hizm)Oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin oylamasında;

MADDE:1- Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:2- Oy birliği ile kabul edildi. 

MADDE:3- Oy birliği ile kabul edildi. 

MADDE:4- Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:5- Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:6- Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:7- Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:8- Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:9- Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:10-Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:11-Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:12-Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:13-Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE:14-Oy birliği ile kabul edildi.

 

 2014/172 Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 gün ve 2014/156 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu 12.11.2014 gün ve 4 sayılı kararı ile Belediye Meclisine sunmuştur. Meclis heyetince yapılan görüşmeler çerçevesinde 2015 Mali Yılı Gelir tarifesi (EK-1); Oy birliği ile kabul edildi. 

 

BELEDİYE BAŞKANI                            MECLİS KATİBİ               MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                           İNCİ PEHLİVAN               ALİ AYGÜN