T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ: 04.03.2015

TOPLANTI DÖNEMİ: MART 2015

TOPLANTI GÜNÜ : ÇARŞAMBA

 

2015 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2015/45 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 3 (ÜÇ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/46 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 11085 unvan kodlu 1 adet 3. Dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna ataması yapılan Yılmaz ÜZDEN’ in Müktesebi 1/4 olduğundan, 1. Dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuyla değiştirilmesini, Belediye Norm Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 6835 Unvan kodlu 7. Dereceli 1 adet Şef Kadrosuna Ataması yapılan Mehmet BOYRACI‘nın Müktesebi 4/1 olduğundan 3. Dereceli Şef Kadrosuyla değiştirilmesini ve yine Belediye Norm Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 6835 Unvan kodlu 7. Dereceli 1 adet Şef Kadrosuna Ataması yapılan Özgür KOYUNCU’ nun Müktesebi 6/1 olduğundan 3. Dereceli Şef Kadrosuyla değiştirilmesi ; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/47 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c14d4c/4d, Parsel: 6562 ‘yi kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı ve İlave Nazım İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Plan Tadilatı, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN ve Halil UYANIK'ın ÇEKİMSER oylarına karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN,  Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN'ın KABUL oyları ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b  maddesine istinaden; Oy çokluğu ile kabul edildi.

2015/48 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c14d4c/4d, Parsel: 6562 ‘yi kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı ve İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir.       Bu itibarla yapılmak istenen 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Tadilatı, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN ve Halil UYANIK'ın ÇEKİMSER oylarına karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN,  Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN'ın KABUL oyları ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine  istinaden; Oy çokluğu ile kabul edildi. 

2015/49 Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c18b2a, parsel:4881'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/50 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 6, Parsel: 983 ’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talep edilmektedir. İmar plan tadilatı İmar Komisyonunca incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır. Bu itibarla yapılmak istenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/51 Belediyemiz Meclisinin 2015 NİSAN ayında yapacağı toplantının 06.04.2015 Pazartesi günü saat 13:30'da Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/52 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/45 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6759'u kapsayan alana ait 04.02.2015 gün ve 2015/29-30 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatına Çanakkale Valiliği Milli Emlak Müdürlüğü 03.03.2015 gün ve 1076 Sayılı yazı ile itiraz  etmiştir. Bu itibarla Çanakkale Valiliği Milli Emlak Müdürlüğü'nün yapmış olduğu itiraz; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2015/53 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/45 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6759'da kayıtlı Dardanel Önentaş Gıda Anonim Şirketi'ne ait iken T.C. Maliye Hazinesi'ne kamulaştırması yapılan taşınmaz üzerinde İmar Plan Tadilatı  yapılmıştır. Yapılan ilave imar planı ve imar plan tadilatının iptal edilmesi sebebiyle Dardanel Önentaş A.Ş.’ye ait tüm parsellere ait planın imar komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 NİSAN ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/54 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/45 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, pafta:16, parsel:2809'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 NİSAN ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile karar verildi.

 

ÖMER FARUK MUTAN                       ALİ AYGÜN                  İNCİ PEHLİVAN

BELEDİYE BAŞKANI                       MECLİS KATİBİ              MECLİS KATİBİ