T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

 

SEÇİM DEVRESİ    :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ  :06.04.2015

TOPLANTI DÖNEMİ  :NİSAN 2015                                                                                                                    TOPLANTI GÜNÜ    :PAZARTESİ

 

 

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2015/55 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 5 (BEŞ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/56 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Oy birliği ile kabul edildi.

2015/57 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca, yapılan gizli oylama sonucunda, Belediyemiz Encümen Üyelikleri seçiminde Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet NAİR (4 OY), Nermin ERDOĞAN (4 OY), Yüksel ÖZDEMİR (7 OY), Hüsamettin ÜNVER (7 OY) alarak, Encümen Üyeliklerine Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER seçilmişlerdir.

2015/58 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ ve Ozan TOPSOY'un seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/59 Meclis gündeminin 4.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca Belediyemiz İmar Komisyon Üyeliklerine Belediyemiz Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Emin BACAK'ın seçilmeleri;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/60 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Belediyemizce Şiir, Fotoğraf, Resim, Kompozisyon dallarında yarışma, Spor dalında halı saha turnuvası düzenlenmesi, yarışma ve turnuva giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması, jüri ve ödüllerin belirlenmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul  edildi.

2015/61 Dardanel Önentaş A.Ş.’ye ait Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17, Parsel: 2123-2328-3030-3031-3032-2043-3617-4291-6759-6760’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ve İlave Nazım İmar  Planı Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN (ÇEKİMSER), Halil UYANIK (RET, Bu kadar büyük arazi içinde kamuya ayrılacak yol olmaması nedeniyle ret ediyorum) oylarına karşılık,  Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN'ın KABUL oyları ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;   Oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

2015/62 Dardanel Önentaş A.Ş.’ye ait Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17, Parsel: 2123-2328-3030-3031-3032-2043-3617-4291-6759-6760’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve İmar Plan tadilatı,  Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN (ÇEKİMSER), Halil UYANIK (RET bir önceki 1/5000 lik planda karşı geldiğim şey bunda da geçerli olması nedeniyle) oylarına karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN'ın KABUL oyları ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine  istinaden;  Oy çokluğu ile kabul edildi.  

2015/63 Boğazkent Mahallesi, Kuruçeşme Mevkii, Pafta:16, Parsel:2809’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;  Oy birliği ile kabul edildi.

2015/64 Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:1683'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı talep edilmektedir.  Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;  Oy birliği ile karar verildi.

2015/65  Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:1683'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir.    Hazırlanan İlave Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile karar verildi.

2015/66 Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c19a1b, parsel:6666-6668-6669'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talep edilmektedir.   Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/67 Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS  ayında yapacağı toplantının 05.05.2015 SALI günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2015/68 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/55 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c14d4c/4d, parsel:6562'yi kapsayan alana ait 04.03.2015 gün ve 2015/47-48 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı ve İmar Plan tadilatına Zahide İnci YÜCE 20.03.2015 gün ve 1182 Sayılı dilekçe ile itiraz  etmiştir.  

       Bu itibarla yapılan itiraz dilekçesi, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK'ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN'ın RET oyları ile;  Oy çokluğu ile ret edildi. 

 

 

 

2015/69 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/55 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, pafta:2, parsel:6438'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır.   Hazırlanan İlave Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/70 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/55 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:2, parsel:6438'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama  İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Hazırlanan İlave Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2015/71 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/71 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:H16c18c1a, parsel:3098'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılmıştır.    Hazırlanan Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;   Oy birliği ile kabul edildi.

2015/72  Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/55 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Beldemiz Çınarlı Mevkii pafta:H16c18c1a, parsel:3098'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan tadilatı yapılmıştır.  Hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonuna sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 MAYIS ayında yapacağı toplantının gündemine alınması;   Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                           İNCİ PEHLİVAN                      ALİ AYGÜN

BELEDİYE BAŞKANI                              MECLİS KATİBİ                      MECLİS KATİBİ