T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:02.10.2015

TOPLANTIDÖNEMİ:EKİM 2015

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

 

2015 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2015/158 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen 2 (İKİ) adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/159  Sanatla sağlıkta farkındalık yaratmak, sanatla terapinin hastalar üzerinde olumlu gelişmelerini deneyimlemek, Kepez'i sanat ve sağlık kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkarmak, ileriki yıllarda festivalin gelenekselliğini sağlamak, toplumsal farkındalık yaratmak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, özel sektör ve tüm paydaşların içinde yer aldığı bir platform oluşmasını sağlamak amaçlarıyla Kepez Can Boğazda 1. Sanat ve Sağlık Festivali'nin 9-10-11 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenmesi hususunda Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK, Mehmet NAİR ve Yüksel ÖZDEMİR'den oluşan bir Festival Komitesi kurulması ve konunun incelenmek üzere ilgili komiteye sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2015/160  Belediyemiz Meclisi'nin 02.09.2015 gün ve 2015/139 Sayılı Meclis Kararı ile Disiplin Yönetmeliği Değerlendirme Komisyonu'na havale edilen, 30 madde ve Ek 1 sayfadan oluşan toplam 11 sayfalık Kepez Belediyesi Sözleşmeli Memur Personel Disiplin Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.

2015/161 Beldemizde kullanılmakta olan şehir şebeke suyu mekanik sayaç sisteminden kademeli olarak Elektronik Ön Ödemeli Su Sayaçları Sistemine geçilmesi hususunda Belediyemiz Encümeni'ne ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2015/162 Belediyemiz Meclisi'nin 02.09.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'nin İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2015 KASIM ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/163 Belediyemiz Meclisi'nin 02.09.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2015 KASIM ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi

2015/164 Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı, kurum görüşleri tamamlanmadığından, ilgili konunun İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2015 KASIM ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/165 Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, kurum görüşleri tamamlanmadığından, ilgili konunun İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2015 KASIM ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi

2015/166 Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Hakan Gök Sokak'ta 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2015/167 Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 14, Parsel: 6183’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2015/168 Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2015 KASIM ayında yapacağı toplantının gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/169 Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 KASIM ayında yapacağı toplantının gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/170 Belediyemiz Meclisi'nin 2015 KASIM ayında yapacağı toplantının 04.11.2015 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2015/171 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/158 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2a, Parsel: 48194820-4821-4822-4823-4824-4825-4826-4827-4828-4829'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2015 KASIM ayında yapacağı toplantının gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/172 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/158 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi'nde yaşanan yoğun araç trafiğinden dolayı yolun tek yöne düşürülmesi konusu incelenmek, konu hakkında gerekli görüşmeleri yapmak ve akabinde tekrar Belediyemiz Meclisi'ne sunmak üzere Belediyemiz Zabıta Amirliği'ne sevki oy birliği ile kabul edildi.

                   02.10.2015

BELEDİYE BAŞKANI                MECLİS KÂTİBİ                   MECLİS KÂTİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                   İNCİ PEHLİVAN                   ALİ AYGÜN